Projekty

Dotacja na kapitał obrotowy dla Kanzeon Wrocławski Catering Grzegorz Ciężkal image

Dotacja na kapitał obrotowy dla Kanzeon Wrocławski Catering Grzegorz Ciężkal

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Otrzymane dofinasowanie zostanie przeznaczone na spłatę bieżących zobowiązań przedsiębiorcy względem pracowników i dostawców, które z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych nie mogą być pokrywane ze środków uzyskanych ze sprzedaży posiłków.

Kwota dofinasowania: 191 255,34 PLN